Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa prevádzky:
ATRENT s.r.o.
Horný Dvor 2
Bernolákovo 900 27
Fakturačná adresa:
ATRENT s.r.o.
Lichnerova 4631 / 39
903 01 Senec
Telefón:
0904 160 697
0910 908 841
IČO | DIČ | DIČ DPH:
50342738
2120286014
SK2120286014
Email:
info@atrent.sk
augustovic@atrent.sk
obchod.atrent@gmail.com
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.111763/B

Partneri